TEL: +420 581 701 306

Ochrana osobních údajů | Prodej komínů

Vážení zákazníci,

veškeré Vaše osobní údaje, které svěříte naší firmě budeme spravovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, především je nebudeme zpřístupňovat ani zveřejňovat třetím osobám. Výjimku tvoří osoby, které jsou bezprostředně zapojené do realizace Vaší objednávky. Těmto osobám poskytneme údaje pouze v nezbytné minimální míře.

Vaše údaje jsou chráněné proti ztrátě a neoprávněnému přístupu rozmanitými prostředky (technicky, elektronicky, smluvně, fyzicky a administrativně). Naše společnost přijala nezbytná organizační a technická opatření aby zajistila dodržování předpisů o ochraně osobních údajů jak interně tak ze strany externích partnerů.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů je základním právním předpisem, který upravuje ochranu osobních údajů v České republice. Účelem zákona je zajistit ochranu osobních údajů, způsob jejich zpracování v ČR a předávání osobních údajů do zahraničí.

Děkujeme Vám za důvěru.