TEL: +420 581 701 306

Montážní návod na komíny | Prodej komínů

Montážní návod na komíny

Montážní návod na komíny SUPER BLOK

Komínový systém SUPER BLOK je staticky samonosný, to znamená, že musí být od ostatních stavebních prvků oddělen. Komín musí být instalován podle projektové dokumentace a postupovat podle montážního návodu s použitím originálních komínových prvků dodaných prodejcem systému. Ke komínovému systému dostanete certifikát, který je důležitý pro sepsání revizní zprávy sloužící k vydání kolaudačního rozhodnutí stavby. Revizní zprávu sepíše odborně způsobilá osoba (odborně způsobilou osobu si zákazník sežene sám).

 1. Komín se musí stavět na staticky pevné základové desce, která je schopná unést podle výšky komínu váhu cca 100 kg/1 m výšky komínu (př.: 8 bm = 660 kg).
 2. Základovou plochu je třeba od podlahy důkladně odizolovat například izolační fólií IPA apod..prodej komínů stavba
 3. Před nalepením první tvárnice je třeba vyvrtat do podlahy 4 díry na roxor o hloubce cca 5 cm jako statickou kotvu. Roxor volíme v závislosti od toho jak vysoko půjde komín nad střechu (průměr 8 nebo 10 mm) a nařežeme ho na jeden metr dlouhé pruty. Do první tvárnice vyřežeme otvor pro větrací mřížku poté do tvárnice vložíme šamotovou kondenzační jímku směrem, kterým bude umístěn revizní a čistící otvor. Dávejte si pozor na správné otočení kondenzační jímky, ve spodní části jímky je umístěn vyústek pro odvod kondenzátu z komínu. Množství tohoto kondenzátu je přímo úměrné na použitém prodej komínů stavbaspotřebiči (kamna, kotel, krb). Odvod kondenzátu je vhodné napojit na kanalizaci.
 4. Komínové tvárnice včetně otvorů pro roxor spojujeme lepidlem, které je součástí kompletní komínové stavebnice v 25 kg balení, šamotové díly lepíme od kondenzační jímky přiloženým tmelem na šamot (Velbakit P). Návod pro práci s tímto tmelem i lepidle obdržíte při dodání systému.
 5. Šamotové vložky se vkládají drážkami směrem po vodě to znamená, že vtékající voda do komínu musí vtékat směrem do kondenzační jímky.
 6. Šamotovou vložku dvířkový díl nalepíme na kondenzační jímku, současně si nachystáme keramzitové tvárnice s vyřezanými otvory pro prodej komínudvířka. Otvory do tvárnic vyřezáváme uhlovou bruskou s diamantovým kotoučem, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky (brýle, rukavice, apod.). Keramzitové tvárnice se s šamotovými díly nikdy nesmí dotýkat. Otvor pro revizní dvířka musíte vyřezat o 1 cm větší a to po celém obvodu tvárnice než je šamotové hrdlo pro dvířka. Šamotové hrdlo (límec) je potřeba podle typu dvířek a průměru šamotových vložek zkrátit po celém obvodu (asi o 2 cm), pokud budete komín zateplovat tak se tento díl nezkracuje. Před řezáním doporučujeme šamotový díl ponořit do vody, tím se řezání usnadní.
 7. S ukládáním komínové izolace do kruhového tvaru začínáme nad šamotovým hrdlem čistících dvířek.
 8. Než začnete lepit šamotové vložky je nutné drážku otřít vlhkou houbou a poté namažte drážku vrstvou tmelu (Velbakit P), spojte šamot a vytlačené lepidlo vytřete do hladka uvnitř šamotových vložek. Drážky musí být plné tmelu, těsné a vytřené do hladka tak aby nedocházelo k usazování dehtu na stěnách komínu.
 9. Zaústění nebo-li odbočku pro spotřebič osaďte v takové výšce, v jaké požadujete připojení ke spotřebiči. Pokud potřebujete odbočku pro spotřebič osadit výše vložte na dvířkový díl potřebný počet základních šamotových vložek až dosáhnete požadované výšky pro zaústění. Ve tvárnicích v místě, kde bude odbočka vyřízněte otvor s dostatečně velkou dilatační mezerou (minimálně 3 cm od šamotu) ve tvaru izolace pro sopouch. Šamotové vložky a keramzitové tvárnice mají jinou roztažnost vzhledem k jiné provozní teplotě, proto je nutné zachovat správnou dilatační mezeru kolem odbočky. Do tohoto vyřezaného otvoru vložte izolaci sopouchu (dvoudílnou minerální vlnu) a přešíťkujte.
 10. Po osazení odbočky pro spotřebič pokračujte v navlékání tvárnic na roxory. Roxory přes sebe přesazujte ve spoji o 10 až 15 cm, tyto spoje provádějte uvnitř tvárnice. Roxory zalévejte tekutou maltou, tvárnice lepte hustější maltou, postupně vkládejte další izolační prvky a šamotové vložky. Přechod přes strop musí mít dilatační mezeru asi 30 mm od tvárnic, do mezery mezi komín a strop či podlahu vložte tvrzenou minerální vlnu, která komín zafixuje proti bočnímu pohybu a vyplní spáru. Přechod přes strop musí být volný, komín v tomto místě nekotvěte ani se nesmí opírat o konstrukce stropu a podlah. Komín musí stát samostatně kvůli tepelné roztažnosti a možnosti pohybu nahoru a dolů.
 11. Přechod přes dřevěné konstrukce a krov musí být ve vzdálenosti minimálně 100 mm od tvárnice. Při přechodu krovu je vhodné tvárnice kotvit prvky z oceli s dilatační mezerou asi 5 mm kolem pláště komínu ukotvenou pevně ke krokvím konstrukce krovu. Komín správně oplechujte a zaizolujte při průchodu krovem aby nedošlo k zatékání dešťové vody po komínovém tělese.
 12. Výška Vašeho komínu by měla být minimálně 65 cm nad štítem krovu (to platí do 2 m od štítu objektu). Pokud komín je více než 2 m od štítu, můžete komín snížit v 10° sklonu od štítu. Podle normy ČSN 73 4201 je za šikmou střechu považována taková střecha, která má sklon od vodorovné roviny větší než 20°.
 13. Ukončení komínu proveďte následovně a to nerezovým kónusem. Šamotový díl prochází přes krycí desku a nad krycí desku. Podle výšky nerezového kónusu uřežte pomocí uhlové brusky s diamantovým kotoučem šamotovou vložku podle výšky horního okraje (dorazu kónusu), tento kónus nasaďte na poslední šamotový díl. Spoj mezi kónusem a šamotem v horní části je vhodné slepit vodovzdorným lepidlem Gasket (není součástí kompletní komínové stavebnice, můžete si ho dokoupit). Na nerezový kónus je možné použít odnímatelnou protidešťovou stříšku.
 14. Komíny vyšší než 15 m a systém, který prochází podlažími, která nejsou izolována a také systém, který má teplotu spalin na ústí nižší než 60°C je vhodné zateplit. K zateplování je vhodná tvrzená minerální vlna o tloušťce 30 mm (klasické zateplení), lepidlo + síťka. Tímto zateplením docílíme lepší funkčnosti komínu.To samé platí i pro komíny, které stojí zvenku objektu. Každý komín je nutné v nadstřešní části přesíťkovat, přetáhnout flexibilním lepidlem kleberem a nakonec omítnou fasádní omítkou. Používejte pouze směsi pro venkovní použití, to proto aby došlo k zamezení vsakování vody do tvárnic.
 15. Komíny, které v zimních měsících nevyužíváte je nutné zahřívat pozvolna tak aby nedošlo k tepelnému šoku promrzlého komínu a poškození (prasknutí) šamotu. Spotřebič je nutné ke komínu připojit prostřednictvím těsnícího provazce, který je vždy o stupeň menšího průměru než je průměr šamotového systému.

stavba komínu bez výztužestavba komínu bez výztuže