TEL: +420 581 701 306

Informace o stavbě komínů | Prodej komínů

Stavba komínů – důležité informace

Úprava podlahy:

Je nutné, aby Váš nový komín byl postaven na dostatečně únosném podkladě (betonová armovaná deska, betonový základ, atd.). Před vlastní stavbou je třeba zvážit, zda je plocha na které budete komín stavět vhodná pro tuto stavbu. U novostaveb se počítá se stavbou komínu a tudíž je v projektové dokumentaci znázorněn typ a potřebný základ pro komín. Prodává se celá řada komínových systémů, které jsou si velice podobné, rozlišují se na jaký druh paliva bude komín určen, z tohoto důvodu váží tyto systémy zhruba stejně. Pro komínový systém SUPER BLOK Universal nebo Passive je třeba počítat s únosností podkladu cca 100 kg/1 bm komínu. Taktéž záleží na povrchové úpravě komínu a jeho nadstřešní části (omítka nebo obklad) navyšují jeho hmotnost.

U starších domů je potřeba být na pozoru, kde komín byl součástí zdiva a nebylo třeba řešit dilataci a statiku. Pokud budete stavět nový komín ve starším domě musíte počítat s tím, že nový komín by měl mít potřebný základ a musí stát samostatně (dilatační mezera mezi komínem a zdivem minimálně 30 mm). Vzniklá mezera se vyplňuje tvrzenou minerální deskou (podobně to platí při průchodu podlahou či stropem).

Dříve se prováděl zásyp mezi základovými pásy nekvalitními materiály nebo zeminou, která časem klesá a vzniká pod deskou vzduchová mezera. Takto nekvalitní zásyp pak způsobuje praskání podlahy a může způsobit velké škody včetně poškození komínového systému. Je tedy vhodné provést sondu a zjistit jaký je stav podlahy.

Výška zaústění odbočky:

Výšku odbočky, kterou potřebujete si určíte sami při montáži komínového systému. Komín se začíná stavět od kondenzační jímky poté následuje šamotová vložka dvířkový díl a pak je možno umístit šamotovou vložku odbočku pro zaústění spotřebiče (kotel, kamna, sporák, krb, …). Pokud je třeba umístit šamotovou vložku odbočku pro spotřebič do větší výšky, vložte na dvířkový díl šamotovou vložku základní a teprve na ní umístěte napojovací díl (odbočku 90° nebo 45°). Nikdy nezkracujte šamotovou vložku pro dosažení potřebné výšky! Pokud chcete dosáhnout přesné výšky zaústění tak vybetonujte podkladní desku na určitou výšku nebo je možné použít další tvárnici, kterou zkraťte a vylijte betonem. U novostaveb je třeba počítat se skladbou podlahy (je většinou cca 20-25 cm) a objednat tvárnici navíc. Tato tvárnice pak slouží jako základek pro nový komín. Pokud nebudete počítat s konečnou výškou podlahy mohlo by dojít k tomu, že umístíte kondenzační jímku tudíž i větrací mřížku do podlahy, což je špatné řešení.

Vyztužení komínu:

Komínový systém se kotví pomocí ocelové betonářské oceli (roxoru) od samotné podlahy. Komín prostřednictvím těchto roxorů získá dobrou statickou odolnost při dalším namáhání př: při silném větru. Síla roxorů je odvozena od celkové výšky komínu a také na výšce nadstřešní části. Keramzitová tvárnice má v každém rohu otvor pro tuto výztuž. U komínu do výšky 8 m a nadstřešní částí do 1 m se používá roxor o průměru minimálně 8 mm, při větší výšce nadstřešní části je třeba použít průměr roxorů 10 nebo 12 mm. Roxor překládáme přes sebe v tvárnici asi 10ti cm a následně zalíváme řídkým lepidlem. U nízkých budov může dojít k tomu, že nadstřešní část komínu bude vyšší a proto doporučujeme použít pro stavbu tvárnice s větracím otvorem, otvor vylijte betonem s ocelovou výztuží, tím docílíte lepší statiky komínu.

Výška komínu:

Výška komínu má být 0,65 m nad štít krovu podle ČSN 73 4201 a to do vzdálenosti 2 m od hřebene, poté se výška komínu snižuje v 10° sklonu.

Nejnižší účinná výška komínového průduchu u spotřebičů na tuhá paliva je 5 m a u spotřebičů na kapalná a plynná paliva je 4 m. Účinná výška se počítá od zaústění (odbočky) až po nejvyšší bod komínu.

Nadstřešní část komínu:

Tuto část komínu lze omítnout nebo obložit obkladovými pásky. Přes samotným obkladem nebo použitím omítky doporučujeme nadstřešní část přesíťkovat a přetáhnout flexibilním lepidlem. Tím dojde ke zpevnění komínu a zamezí se praskání omítky nebo obkladu.

Pokud chcete aby Váš komín vypadal, že je postaven z pálených cihel doporučujeme použít nadstřešní dekor imitace cihel v barvě cihlové nebo tmavě hnědé (možno zakoupit v našem e-shopu).