TEL: +420 581 701 306

Záruční podmínky | Prodej komínů

Záruka na komíny, komínové komponenty, krby, kamna a příslušenství

Firma SuperKomíny poskytuje záruku na komínové systémy TUMA-THERM, QATRO ŠAMOT a ostatní zboží v e-shopu takto:

1. Záruka na dobu 24 měsíců

na všechny komponenty komínového systému TUMA-THERM a QATRO ŠAMOT za předpokladu:

 • nákupu komponentů systému výhradně od prodejce systému TUMA-THERM a QATRO ŠAMOT v ČR a to od firmy SuperKomíny,
 • při převzetí byla odsouhlasena nezávadnost a kompletnost komponentů,
 • transport a skladování komponentů proběhl v souladu s předpisy firmy SuperKomíny.

Nevztahuje se na:

 • nevhodné skladování, neodbornou manipulaci, mechanické poškození, nevhodné zacházení a podobně.

Rozsah vad pro uplatnění záruky:

 • soudržnost materiálu, mechanické poškození, deklarovaná pevnost,geometrické rozměry, nesprávný počet v balení, nekompletnost výrobku (vztahuje se na výrobky složené z více částí).

 

2. Záruka po dobu 60 měsíců

na komínový systém z komponentů TUMA-THERM a QATRO ŠAMOT za předpokladu:

 • montáž celého komínu byla provedena certifikovanou montážní firmou,
 • byl kompletně dodržen montážní návod podle technické dokumentace komínu platný ke dni montáže,
 • bylo použito pouze originálního příslušenství a dílů systému TUMA-THERM a QATRO ŠAMOT,
 • byly splněny veškeré podmínky podle platných technických norem ČSN 73 4201, označení komínu kódem podle ČSN EN 1443,
 • komín byl provozován pouze na určitý druh paliva a spotřebičů,
 • komín byl opatřen vyplněným komínovým štítkem,
 • byly splněny podmínky kontroly a čištění komínu dle platných legislativních norem včetně zdokonalování,
 • na komín včetně připojovacího spotřebiče byla vydána revizní zpráva, v případě provizorního připojení byla vydána předběžná revizní zpráva.

Rozsah vod pro uplatnění záruky:

 • nedostatečná odolnost komínového průduchu vůči působení spalin, kromě vyhoření sazí,
 • geometrické rozměr součástí,
 • nesprávný počet kusů v balení, nekompletnost výrobků,
 • statické závady, nedostatečné pevnosti, trhliny,
 • mechanické poškození komponent, soudržnost, deklarovaná pevnost.

 

3. Záruka na dobu 20 let

na bezpečnost komínu QATRO ŠAMOT za předpokladu:

 • montáž celého komína byla provedena certifikovanou, schválenou montážní organizací,
 • ke stavbě bylo použito výhradně příslušenství systému QATRO ŠAMOT,
 • komín byl provozován pouze na určený druh paliva a spotřebičů,
 • byly splněny podmínky podle platných technických norem ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443,
 • komín byl opatřen vyplněným komínovým štítkem,
 • byly dodrženy požadavky na montáž podle platného montážního návodu a technické dokumentace platné ke dní montáže komínu QATRO ŠAMOT,
 • byly splněny podmínky kontroly a čištění komína dle platných legislativních norem včetně jejich zdokonalování,
 • na komín včetně připojovacího spotřebiče byla vydána revizní zpráva, v případě provizorního připojení byla vydána předběžná revizní zpráva.

Záruka 20 let se vztahuje na bezpečnost při vyhoření sazí v komíně.

 

4. Záruka na dobu 30 let

na bezpečnost komínu TUMA-THERM za předpokladu:

 • ke stavbě bylo použito výhradně příslušenství systému TUMA-THERM,
 • montáž celého komínu byla provedena schválenou, certifikovanou montážní organizací,
 • komín byl provozován pouze na určený druh paliv a spotřebičů,
 • byly splněny podmínky kontroly a čištění komínu podle platných legislativních norem včetně jejich zdokonalování,
 • byly dodrženy požadavky na montáž podle montážního návodu a technické dokumentace platné ke dni montáže komínového systému TUMA-THERM,
 • komín byl opatřen vyplněným komínovým štítkem,
 • byly splněny podmínky dle platných technických norem ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443,
 • na komín včetně připojovacího spotřebiče byla vydána revizní zpráva, v případě provizorního připojení byla vydána předběžná revizní zpráva.

Záruka 30 let se vztahuje na bezpečnost při vyhoření sazí v komíně.

 

Na ostatní zboží se vztahuje záruka 24 měsíců dle zákona.

Uplatnění práv ze záruky:

 • reklamační oznámení musí obsahovat druh poškození, místo vzniku škody a datum dodání,
 • oznámení o reklamaci musí být provedeno neprodleně po zjištění závady vůči firmě SuperKomíny,
 • předložení kopie dokladu prohlašuje kompletnost dodávky,
 • osvědčení montážní firmy od SuperKomíny,
 • s komínem nesmí být manipulováno až do ukončení reklamačního řízení, nesmí být demontován či jakkoliv poškozen nebo narušen,
 • předložení oprávnění stavebníka k výstavbě komínu,
 • musí být umožněn přístup reklamační komisi k poškozenému komínu, který musí být přístupný minimálně v rozsahu předepsaném ČSN 73 4210,
 • oznámení musí obsahovat popis poškození, při kterém k poškození došlo,
 • rozsah požadovaného plnění za záruky bude prokazatelným způsobem podložen fotografiemi (fotodokumentací), umožněním osobní návštěvy zástupci firmy a podobně.

 

Při reklamaci uplatněné z výše uvedených záruk vyplývá nárok na náhradu vadného materiálu.

Kontaktujte nás!

Vaše jméno a příjmení

Váš Email

Vaše zpráva

Přepište prosím text z obrázku:
captcha